حسابان وب

جداول منتشر شده درباره مالیات خودروهای لوکس فاقد اعتبار است

0 335
آکادمی محسن قاسمی

به اطلاع می رساند هر گونه ارزش گذاری خودرو برای محاسبه مالیات با رعایت ملاحظات قانونی ، اجرایی و همچنین حقوق مردم منتشر و بر روی سایت سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.intamedia.ir قرار می گیرد.

 بدیهی است سایر جداول و ارزش های اعلامی منتشره در فضای مجازی مورد تایید این سازمان نبوده و فاقد اعتبار است.

اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور در رابطه با مالیات بر جمع خودروهای تحت تملک اشخاص (موضوع بند «ش» قانون بودجه سال ۱۴۰۰)

فینتو

در پی انتشار فهرست هایی در خصوص میزان مالیات خودروها در فضای مجازی، به اطلاع می رساند سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تعیین مالیات مالکان خودروها بر اساس مجموع ارزش خودروی هر شخص حقیقی و به تفکیک هر خودرو اقدام نموده و مراتب در موعد مقرر قانونی از طریق درگاه الکترونیک سازمان به هر مالک اطلاع رسانی خواهد شد.

مبنای ارزشگذاری خودروها ارزش ابتدای سال ۱۴۰۰ و کسر ۱۰% از ارزش به ازاء انقضاء هر سال از سال ساخت (مدل) خودرو (حداکثر ۶۰%) بوده است.

لذا به اطلاع می رساند فهرست های منتشرشده مطابق با واقعیت نبوده و فاقد اعتبار می باشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.