حسابان وب

بخشنامه ۲۰۰/۱۴۰۰/۶۷ مورخ۱۴۰۰/۱۰/۱۱(اجرای اصلاحات قانون مالیات های مستقیم مواد ۴٨ و ۵١ و ۵١ قانون مالیات بر ارزش افزوده / هیات های حل اختلاف مالیاتی)

0 3,402
آکادمی محسن قاسمی

نحوه اجرای اصلاحات قانون مالیات های مستقیم موضوع مواد ۴٨ و ۵١ و ۵١ قانون مالیات بر ارزش افزوده در هیات های حل اختلاف مالیاتی بدین شرح میباشد.

فینتو

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.