نرم افزارحسابداری صدگان

۱۵ آذر آخرین مهلت ثبت اطلاعات در سامانۀ يكپارچۀ نظام اداري

0 1,051

حسابداراپ

طبق بخشنامۀ رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور به تمامي دستگاه‌هاي اجرايي كه حقوق و مزاياي كاركنان خود را از محل بودجۀ عمومي دولت (عمومي، متفرقه و اختصاصي) پرداخت مي‌كنند، از آذرماه سال جاري، تخصيص و پرداخت حقوق و مزايا صرفاً بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در سامانۀ يكپارچۀ نظام اداري (كارمندايران) و به ذي‌نفع نهايي انجام مي‌گيرد.

پندار سیستم

به گزارش روابط‌ عمومي سازمان اداري و استخدامي كشور، بر اساس اين بخشنامه، دستگاه‌هاي اجرايي نسبت به ثبت، تكميل و به‌روزرساني اطلاعات كاركنان و ثبت حقوق و مزاياي مستمر، غيرمستمر و ساير پرداختي‌ها كه تحت هر عنواني از آذرماه قصد پرداخت آن را دارند، حداكثر تا ۱۵ آذرماه در سامانۀ يكپارچۀ نظام اداري (كارمندايران) مكلف شده‌اند.

در اين بخشنامه تأكيد شده است؛ هرگونه پرداختي مازاد بر ارقام ثبت‌شده در سامانۀ مذكور مجاز نيست. همچنين هرگونه مسئوليت پرداخت‌نشدن حقوق و مزاياي ناشي از ثبت‌نشدن اطلاعات مذكور بر عهدۀ بالاترين مقام دستگاه اجرايي و ذي‌حساب/مدير امور مالي است.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.