حسابان وب

پرسش پاسخ مالیاتی در خصوص مالیات واحدهای فناوری

0 718
آکادمی محسن قاسمی

 آیا واحدهای فناوری دارای مجوز و مستقر در پارک های علم و فناوری مشمول مالیات بر ارزش افزوده می باشند؟

فینتو

نظر هیات تخصصی حسابرسی مالیاتی موضوع ابلاغیه مورخ ۳۰/ ۸/ ۱۴۰۰ دفتر حسابرسی مالیاتی بدین شرح می باشد:
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.