حسابان وب

نحوه انجام فرایند دادرسی مالیاتی پس از ختم تصفیه شرکت

0 607
آکادمی محسن قاسمی

پس از اعلام مراتب ختم تصفیه توسط مدیر ( هیات تصفیه ) امکان قانونی جهت حسابرسی و انجام فرایند دادرسی مالیاتی منابع مختلف مالیاتی به جهت خاتمه فرایند تصفیه میسر نمی باشد.

فینتو

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.