حسابان وب

شرایط جدید بازنشستگی تامین اجتماعی

0 13,161
آکادمی محسن قاسمی

سازمان تامین اجتماعی اقسام شرایط بازنشستگی در این سازمان را اعلام کرد.

بر این اساس بازنشستگی عبارت است ازعدم اشتغال بیمه شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی. در این چارچوب بر اساس مقررات ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی، پنج شرط برای بازنشستگی وجود دارد:

با چند سال سابقه می‌توان بازنشسته شد؟

بر اساس مقررات ماده ۷۶ سابقه لازم ۲۰ سال سن آقایان ۶۰ سال و سن خانم‌ها ۵۵ سال.

بر اساس تبصره ۱ ماده ۷۶ سابقه لازم ۳۰ سال سن آقایان ۵۰ سال و سن خانم‌ها ۴۵ سال.

فینتو

بر اساس تبصره ۳ ماده ۷۶ سابقه لازم ۳۵ سال بدون شرط سنی.

بر اساس تبصره ۴ ماده ۷۶ سابقه لازم ۲۰ سال سن ۴۲ سال فقط برای خانم‌ها و به شرط شمول قانون کار.

بر اساس ماده ۷۸ سابقه لازم ۲۰ سال سن آقایان ۶۵ سال و سن خانم‌ها ۶۰ سال، در صورت درخواست توسط کارفرما.

بر اساس قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی، بیمه‌ شدگان با داشتن حداقل ۱۰ سال سابقه و دارا بودن ۶۰ سال سن برای آقایان و ۵۵ سال سن برای بانوان، در صورت ارائه درخواست می‌توانند بازنشسته شوند.

همچنین اگر سابقه آنان از ۱۰ سال کمتر باشد می‌توانند با پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه اعم از حق کارگر و کارفرما و تا رسیدن به سابقه ۱۰ سال، از مستمری بازنشستگی بهره‌مند شوند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.