حسابان وب

بخشنامه ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۸ مورخ۱۴۰۰/۸/۲۲(ابطال عبارت «با سررسید حداکث تا پایان سال ۱۳۹۹»)

0 1,519

حسابداراپ

بخشنامه سازمان امور مالیاتی درخصوص ارسال دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت ادری مبنی بر ابطال عبارت «با سررسید حداکث تا پایان سال ۱۳۹۹» از بند ۸ ماده ۳ تصویبنامه شماره ۱۱۳۶۳/ت ۵۷۶۲۲هـ مروخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ هیات وزیران طی نامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

حسابداری علیمرادی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.