حسابان وب

استاندارد کنترل کیفیت در موسسات ارائه کننده خدمات حسابرسی

0 441
آکادمی محسن قاسمی

استانداردکنترل کیفیت در موسسات ارائه کننده خدمات حسابرسی توسط سازمان حسابرسی ارائه شد.

فینتو

این استاندارد می بایست با توجه به استاندارد حسابرسي ۲۰۰ هدف و اصول كلي حسابرسي صورتهاي مالي مورد استفاده قرارگیرد.

جهت دریافت متن کامل این استاندارد اینجا کلیک کنید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.