حسابان وب

۱۵ آبان ماه، آخرین مهلت ارسال صورت معاملات فصل تابستان ۱۴۰۰

0 294

هوفر

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: آخرین مهلت ارسال فهرست معاملات فصلی دوره تابستان ۱۴۰۰ اشخاص مشمول، ۱۵ آبان ماه سال جاری است.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، محمد مسیحی، با اشاره به آئین نامه تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم عنوان داشت: آخرین مهلت ارسال صورت معاملات فصل تابستان، ۱۵ آبان ماه سال جاری می باشد.
حسابان وب

وی خاطرنشان کرد: به موجب مفاد ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، اشخاص مشمول ارسال فهرست معاملات فصلی مکلفند صورت معاملات خود را در مقاطع سه ماهه ( فصلی) تهیه و تا یک ماه و نیم پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق درگاه ملی مالیات به نشانی www.intamedia.ir برای سامانه معاملات فصلی ارسال نمایند.
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: عدم ارسال صورت معاملات فصلی در مهلت مقرر قانونی، موجب تعلق جریمه می شود.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.