نرم افزارحسابداری صدگان

نحوه تعیین ماخذ محاسبه مالیات بر ارزش افزوده از طریق علی الراس

0 2,893

حسابداراپ

 نحوه تعیین ماخذ محاسبه مالیات بر ارزش افزوده از طریق علی الراس برای مودیانی که مالیات عملکرد آنان از طریق مقررات موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم قطعی شده است.

پندار سیستم

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.