حسابان وب

مهمترین اسناد و مدارک در خصوص تعیین درآمد تراکنش های بانکی

0 582

حسابداراپ

مهمترین اسناد و مدارک در خصوص تعیین درآمد تراکنش های بانکی موضوع بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۱۶ مورخ ۹۹/۱/۳۱ ، اظهارات کتبی خود مودی می باشد.

فینتو

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.