حسابان وب

مهمترین اسناد و مدارک در خصوص تعیین درآمد تراکنش های بانکی

0 379

هوفر

مهمترین اسناد و مدارک در خصوص تعیین درآمد تراکنش های بانکی موضوع بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۱۶ مورخ ۹۹/۱/۳۱ ، اظهارات کتبی خود مودی می باشد.

حسابان وب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.