نرم افزارحسابداری صدگان

مهلت اعتراض به اوراق مالیاتی تمدید شد

0 1,674

حسابداراپ

بخشنامه مورخ ٢٢ /٨/ ١۴٠٠ مصوبات هشتادو نهمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا در خصوص تمدید مهلت اعتراض به اوراق مالیاتی ابلاغ شد.

بخشنامه سازمان امور مالیاتی درخصوص تمدید مهلت اعتراض به اوراق مالیاتی و اجرای احکام ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده در اجرای مصوبه هشتاد و نهمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۴ طی نامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

پندار سیستم

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.