حسابان وب

شرایط پرداخت سنوات و عیدی همراه با حقوق ماهیانه 

0 910
آکادمی محسن قاسمی

بسیاری از کارفرمایان تمایل دارند که سنوات و عیدی کارگران خود را به صورت ماهیانه و همراه با حقوق کارگران به آنها پرداخت نمایند، اما مشکلی که پیش می آید این است که به دلیل عدم رعایت تشریفات این موضوع در زمان شکایت کارگران، کارفرما محکوم به پرداخت مجدد این مزایا می شود.

جهت پیشگیری از محکومیت های آتی در صورت پرداخت ماهانه عیدی و سنوات رعایت موارد زیر الزامیست:
➖۱- حتما می بایست قرارداد کتبی مدت موقت فی مابین کارگر و کارفرما وجود داشته باشد.
➖۲- در متن قرارداد و در قسمت مبلغ قرارداد حتما موافقت و یا درخواست کارگر نسبت به دریافت سنوات و عیدی همراه با حقوق ماهیانه درج شود.
➖۳ – در متن قرارداد مبلغ ماهیانه عیدی و سنوات را به تفکیک و جدای از پایه حقوق و مزایای رفاهی ماهیانه درج نمایید.

فینتو

➖۴- در فیش حقوقی ماهیانه، رقم مربوط به عیدی و سنوات را جداگانه قید نمایید و نسخه بایگانی فیش حقوقی را به امضا و اثر انگشت کارگر برسانید.
➖۵ – حتما در فیش ها و رسیدهای ماهیانه کارگران پرداخت عیدی و سنوات را قید نمایید که به صورت علی الحساب می باشد.
➖۶ – در پایان قرارداد کار چه قطع همکاری صورت پذیرد و چه تمدید قرارداد انجام شود، تسویه حساب نهایی مربوط به پایان قرارداد را انجام دهید.
➖۷ – در تسویه حساب پایان قرارداد به جمع مبالغ عیدی و سنوات ماهيانه که در طول مدت قرارداد به کارگر پرداخت نموده اید، به صورت جداگانه اشاره نمایید.
وحید حاجی زاده
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.