نرم افزارحسابداری صدگان

ادعای تعلق حساب بانکی به غیر در رسیدگی به تراکنش هاي بانکی

0 2,393

حسابداراپ

نامه دفتر بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی در خصوص ادعای تعلق حساب بانکی به غیر در رسیدگی به تراکنش هاي بانکی /چگونگی اجرای مفاد بند ۸ بخشنامه شماره ۱۶/ ۹۹/ ۲۰۰ مورخ ۳۱/ ۱/ ۱۳۹۹ منتشرشد.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.