حسابان وب

نحوه محاسبه مالیات واحدهای مسکونی خالی

0 184

هوفر

 بند ۷ و ۸ دستورالعمل مورخ ۱۴۰۰/۷/۶ سازمان امور مالیاتی در خصوص نحوه محاسبه مالیات واحدهای مسکونی خالی بدین شرح میباشد:

➖بند ۷
نرخ موضوع ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم در محاسبه مالیات این ماده [ ماده ۵۴ مکرر ] برای اشخاص حقیقی، به ازای هر ماه قابل اعمال بوده و ماخذ محاسبه شده بر اساس جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده ۵۴ قانون فوق با اعمال مقررات ماده ۵۳ قانون مذکور ( پس از کسر ۲۵ درصد بابت هزینه ها و استهلاک و تعهدات ) در هر ماه با سایر ماه ها جمع نمی شود و صرفاً مالیات محاسبه شده به ازاء هر ماه برای محاسبه مالیات نهایی جمع می شود.
مالیات اشخاص حقوقی بر اساس نرخ ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم محاسبه می شود.
حسابان وب

➖ بند ۸
اعمال نرخ های دوازده برابر و هجده برابر برای سال های دوم و سوم و به بعد حسب مورد صرفاً در صورت توالی سالها بوده و در صورتی که بین سال هایی که واحد مسکونی خالی بر اساس اطلاعات سامانه، خالی قلمداد نشده و فاصله باشد، مالیات سال جدید با نرخ سال اول محاسبه می شود.
ضرایب مالیاتی مندرج در ماده ۵۴ مکرر قانون مذکور برای مالک یا مالکان دارای بیش از ۵ خانه خالی در هر سال مالیاتی، نسبت به کل واحدها، دو برابر ضریب مذکور در صدر ماده ۵۴ مکرر فوق اعمال می شود.
میزان مالکیت از واحد مسکونی ( مالکیت کمتر از ۶ دانگ ) موثر در محاسبات می باشد، بنابر این ضریب دو برابری برای مالکان بیش از ۵ واحد مسکونی خالی به شرطی که میزان مالکیت از ۳۰ دانگ ( معادل ۵ واحد مسکونی خالی-فارغ از متراژ هر بک از واحدها ) بیشتر باشد قابل اعمال است، به عنوان نمونه در صورتی که شخصی در مجموع، در هفت واحد مسکونی خالی مالکیت کمتر از ۶ دانگ داشته باشد ( مثلا مجموعاً ۲۹ دانگ ) ، در محاسبات مالیات، ضریب دو برابری بیش از ۵ واحد مسکونی خالی اعمال نخواهد شد.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.