حسابان وب

مهلت ارسال صورتهای مالی حسابرسی شده اشخاص حقوقی مشمول ماده ۲۷۲

0 17,077
آکادمی محسن قاسمی

باتوجه به مهلت تعیین شده در ماده ۲۷۲ اصلاحی قانون مالیاتها مبنی بر مهلت ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده و آخرین تمدید اعلام شده برای ارسال اظهارنامه عملکرد سال ۱۳۹۹ اشخاص حقوقی ، هفتم آذر اخرین مهلت ارسال صورتهای مالی حسابرسی شده اشخاص حقوقی مشمول ماده ۲۷۲ به سازمان امورمالیاتی میباشد.

ضمنا بموجب آخرین اطلاعیه سازمان امورمالیاتی ، سقف ریالی اشخاص مشمول برای اجرا از سال ۱۴۰۰ به شرح زیر می باشد:

فینتو

– جمع دارایی ها ( ستون بدهکار ترازنامه ) از ۸۰ میلیارد ریال به ۱۵۰ میلیارد ریال
– جمع کل ناخالص درآمد ( فروش و یا خدمات اعم از عملیاتی و غیر عملیاتی ) از ۵۰ میلیارد ریال به ۸۰ میلیارد ریال
منبع و محتوا سازی: تازه های حسابداری
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.