حسابان وب

عدم تعلق حق بیمه به هزینه های خرید مصالح و تجهیزات

0 557

هوفر

رای دیوان عدالت اداری درخصوص عدم تعلق حق بیمه به هزینه های خرید مصالح و تجهیزات واجرای ساختمان وسوله منتشرشد.
حسابان وب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.