حسابان وب

ضریب تعیین شده جهت اخذ مالیات از خریداران سکه خلاف شرع نیست

0 450
آکادمی محسن قاسمی

 فقهای شورای نگهبان خلاف شرع نبودن ضریب تعیین شده جهت اخذ مالیات از خریداران سکه در جدول ضرایب تشخيص را اعلام کردند.

فینتو

این نظریه باتوجه به بخشنامه های ۲۰۰/۹۸/۵۰۷ و ۲۰۰/۹۸/۵۱۱ و ۲۰۰/۹۸/۳۷ سازمان امورمالیاتی صادر شده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.