نرم افزارحسابداری صدگان

توضیحاتی در خصوص  صورتجلسه شماره ۲- ۲۰۱ مورخ ۹/ ۳/ ۱۴۰۰ شورای عالی مالیاتی

0 1,223

حسابداراپ

 صورتجلسه شماره ۲- ۲۰۱ مورخ ۹/ ۳/ ۱۴۰۰ شورای عالی مالیاتی ( ابلاغی طی بخشنامه مورخ ۲۹/ ۶/ ۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی )

در خصوص عبارت “بدهی های قطعی شده سال قبل” اعم از اصل و جرائم متعلقه تصریح شده در قانون مالیات های مستقیم این ابهام مطرح باشد که منظور از جرائم متعلقه، صرفا جرائم با منشاء بدهی مالیاتی می باشد یا سایر جرایمی که منشاء آنها بدهی مالیاتی نیست از جمله جرائم موضوع ماده ۱۶۹ را نیز شامل می شود؟

پندار سیستم

نظر اکثریت : به رعایت اصل حقوقی “تفسیر بدون توسعه و تضییق مدلول قانون” مستفاد از مفاد احکام موضوع تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱/ ۴/ ۱۳۹۴ آن است که برخورداری از تخفیف در نرخ های مالیاتی صدرالاشاره، علاوه بر سایر شروط قانونی، صرفا ملازمت با تسویه بدهی مالیات بر درآمد ( عملکرد ) سال قبل ( اعم از اصل مالیات و جرائم متعلق با منشاء بدهی مذکور ) داشته و به سایر بدهی های مالیاتی اشخاص تسری ندارد.
محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.