حسابان وب

اظهارنظردر خصوص معافیت مالیاتی یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و سایر مزایای رفاهی

0 873

هوفر

اظهارنظر مورخ ٣١ / ۶/ ١۴٠٠ دفتر فنی و مديريت ریسک در خصوص معافیت یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و سایر مزایای رفاهی پرداختی به کارکنان منتشرشد.

توضیح اینکه این نامه پیرو بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۵۸ سال ۹۹ صادر شده است.

حسابان وب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.