حسابان وب

دادنامه مبنی بر غیر قانونی بودن مطالبه مالیات ناشی از تراکنش های بانکی

0 5,997
آکادمی محسن قاسمی

 حتی پس از تایید بخشنامه ۱۶/ ۹۹/ ۲۰۰ مورخ ۳۱/ ۱/ ۱۳۹۹ ( نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی ) توسط رای مورخ ۱۷/ ۱۲/ ۱۳۹۹ هیات تخصصی دیوان عدالت اداری ، دادنامه مورخ ۱۶/ ۵/ ۱۴۰۰ شعبه سوم دیوان عدالت اداری مبنی بر غیر قانونی بودن مطالبه مالیات ناشی از تراکنش های بانکی ابلاغ شد.

فینتو

صرف تراکنش های بانکی، خود به خود سند و مدرکی مبنی بر درآمد نبوده و مشمول مالیات نیست.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.