حسابان وب

کلیات طرح کاهش تعرفه بنگاه‌های معاملاتی تصویب شد

0 321

هوفر

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: کلیات طرح کاهش تعرفه بنگاه‌های معاملاتی تصویب و مقرر شد در کمیته‌ی تخصصی مورد بررسی و چکش‌کاری قرار گرفته و وابستگی تعرفه بنگاه‌ها با قیمت ملک قطع شود.
حسابان وب

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دستور کار دوم کمیسیون عمران بررسی کلیات طرح‌های کاهش تعرفه بنگاه های معاملاتی بود؛ ارتباط و وابستگی حق الزحمه‌ای بنگاه‌های معاملات ملکی با قیمت ملک، تعارض منافع ایجاد کرده و زمینه افزایش قیمت مساکن را فراهم می‌کند، از طرفی اقدامات و عملکرد بنگاه‌هی معاملاتی برای دریافت این حق الزحمه‌ها نیز جای سوال داشت.

وی تصریح کرد: اعضای کمیسیون عمران مجلس با کلیات طرح کاهش تعرفه بنگاه های معاملاتی موافقت کرده و مقرر شد در کمیته اختصاصی مورد بررسی و چکش کاری قرار بگیرد و رابطه تعرفه بنگاه‌های معاملاتی با قیمت ملک قطع شده و شیوه دیگری برای دریافت حق‌الزحمه آنها تعیین شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.