نرم افزارحسابداری صدگان

چشم اسفندیار گزارشگری مالی در ایران

0 862

حسابداراپ

ناصر محامی – حسابداررسمی

از آنجا که حسابرسی صورت‌های مالی، ادامه طبیعی فرایند گزارشگری مالی است ، حسابرسی ارزش منصفانه و برآوردهای حسابداری ناشی از آن از نقطه نظر فنی و تکنیکی چالش اصلی حرفه نیز خواهند شد.

نقطه ضعف اصلی و چالش واقعی گزارشگری مالی در کشورمان، در آینده نزدیک ، گزارشگری مالی ارزش های منصفانه و برآوردهای حسابداری مبتنی بر ارزش ارزش منصفانه خواهد بود و به تبع آن از آنجا که حسابرسی صورت‌های مالی، ادامه طبیعی فرایند گزارشگری مالی است ، حسابرسی ارزش منصفانه و برآوردهای حسابداری ناشی از آن از نقطه نظر فنی و تکنیکی چالش اصلی حرفه نیز خواهند شد.

اهمیت موضوع به حدی است که عدم توجه جدی به آن، هرگونه برداشت تقلیل گرایانه (reductional) و دست کم گرفتن آن که متاسفانه رویه و رویکرد غالب نهادهای صف اول همانند سازمان بورس، سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی است می تواند در کنار عدم شناخت و درک اهمیت ابعاد سیاسی و اقتصادی ، علمی و فنی آن به تحریف وسیع صورت‌های مالی و اطلاعات حسابداری و هرج و مرج در گزارشگری مالی منجر شده و نتیجه طبیعی آن  خدشه به  اعتبار حرفه اعم از حسابداری یا حسابرسی و هدر رفتن بسیاری از دستاوردهای آن در تمام سطوح اعم از گزارشگری مالی، حسابرسی و اعتبار دانشگاهی باشد. اگر بخواهیم عوامل موثر در این چالش را طبقه بندی کنیم می توانیم به علل زیر اشاره کنیم :

پندار سیستم

الف) محدودیت ذاتی در عرصه عمومی: عرصه عمومی شامل اقتصاد ، سیاست و … چه در بلندمدت ، یا میان مدت و حتی کوتاه مدت فاقد ثبات لازم و پیش بینی پذیری قابل اتکا در تمام جنبه های کمی و کیفی آن اعم از پیش بینی انواع نرخ های رشد و تورم و ارز و … و همچنین روال مقررات گذاری و اداری است  از اینرو تمام برآوردهای مبتنی بر ارزش منصفانه همیشه با چالش قابلیت اتکا مواجه است.

ب) نبود نهادها، سازمان‌ها و تشکیلات دانش محور حرفه ای مستقل برای جمع آوری، تدوین و انتشار اطلاعات و داده های پایه ای ساده و مرکب در زمینه هایی نظیر نرخ‌های تورم، بهره ، ارز ، نرخ های رشد و نظایر آنها در سطوح و چشم اندازهای مختلف ( سطوح خرد وکلان، فصلی، سالانه، رشته ای ، منطقه ای و …) انجام پیش بینی ها و برآوردهای متکی بر مدل ها و متدهای علمی پذیرفته شده و داده های معتبر برای استفاده ذینفعان و از جمله گزارشگران مالی، ارزیابان، تحلیل گران، اعتبار دهندگان و سرمایه گذاران و …

ج) نبود نهادهای حرفه ای و امروزی ارزیابی: نبود استانداردها و موازین علمی و حرفه ای ارزیابی و حاکمیت سلیقه و برداشت‌های شخصی در ارزیابی انواع دارایی‌ها که منجر به هرج و مرج طولانی مدت در امر ارزیابی و حاکمیت ترجیحات و اغراض شخصی و در نتیجه تحریفات وسیع در انجام برآوردهای حسابداری مبتنی بر ارزش منصفانه شده است (به عنوان نمونه می‌توانیم، به عدم کفایت بسیاری از وثیقه های ارزیابی شده در اعتبارات اعطایی و اشتباهات وسیع فنی در ارزیابی شرکت‌های واگذار شده اشاره کنیم)

د) کوتاهی حیرت انگیز جامعه حرفه ای حسابرسی کشور اعم از سازمان حسابرسی و اعضای جامعه حسابداران رسمی در رعایت و اجرای احکام استاندارد حسابرسی ۵۴۰ که برای حسابرسی برآوردهای حسابداری مبتنی بر ارزش منصفانه تکلیف شده است. در این زمینه خاص گفتنی بسیار زیاد است و در این مجال فقط به ذکر این نکته بسنده می‌شود که از نظر اکثریت قریب به اتفاق حسابرسان، تا کنون ، بودن و دیدن گزارش کارشناس رسمی به عنوان روال عرفی برای تامین الزامات مقرر در استاندارد کافی تشخیص داده شده و این غفلت خود به خود به تحریف پنهان و آشکار صورت‌های مالی منجر شده و خواهد شد.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.