نرم افزارحسابداری صدگان

پرسش پاسخ مالیاتی درخصوص مهلت اعتراض به برگ مالیات

0 1,061

حسابداراپ

مهلت اعتراض به مبالغ مالیاتی چندروز است؟

➖مهلت اعتراض به برگ تشخیص مالیات؛ ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ و

پندار سیستم

➖مهلت مراجعه به رئیس امور مالیاتی در راستای ماده ۲۳۸ ق.م.م؛ ظرف ۳۰ روز از تاریخ مراجعه (ثبت اعتراض)
➖مهلت تسلیم اعتراض به برگ مطالبه مالیات بر ارزش افزوده یا برگ استرداد مالیات اضافه پرداختی، ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ و
➖مهلت مراجعه به رئیس امور مالیاتی در راستای ماده ۲۹ ق. مالیات بر ارزش افزوده جهت رفع اختلاف، ۲۰ روز پس از تسلیم اعتراض
محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.