حسابان وب

پرسش پاسخ مالیاتی درخصوص مهلت اعتراض به برگ مالیات

0 466

هوفر

مهلت اعتراض به مبالغ مالیاتی چندروز است؟

➖مهلت اعتراض به برگ تشخیص مالیات؛ ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ و
حسابان وب

➖مهلت مراجعه به رئیس امور مالیاتی در راستای ماده ۲۳۸ ق.م.م؛ ظرف ۳۰ روز از تاریخ مراجعه (ثبت اعتراض)
➖مهلت تسلیم اعتراض به برگ مطالبه مالیات بر ارزش افزوده یا برگ استرداد مالیات اضافه پرداختی، ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ و
➖مهلت مراجعه به رئیس امور مالیاتی در راستای ماده ۲۹ ق. مالیات بر ارزش افزوده جهت رفع اختلاف، ۲۰ روز پس از تسلیم اعتراض
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.