نرم افزارحسابداری صدگان

پرسش پاسخ قانون کار در خصوص عدم ارسال لیست بیمه

0 597

حسابداراپ

 حق بیمه کارگرانی که بیمه آنها توسط کارفرما به سازمان تامین اجتماعی ارسال نشده چگونه است؟

 در صورتی که کارفرما بر خلاف ماده ۱۴۸ قانون کار از ارسال لیست بیمه کارگر یا کارگران خود به سازمان تامین اجتماعی خودداری نماید و کارگر شاکی از طریق دادخواست در اداره کار و یا فرم ادعای سابقه سازمان تامین اجتماعی درخواست برقراری بیمه ایام کارکرد را بنماید ، حق بیمه توسط سازمان تامین اجتماعی به یکی از طرق زیر محاسبه خواهد شد .
➖حالت اول :
در صورتی که در زمان اجرای رای در سازمان تامین اجتماعی کارگر شاکی بیمه پرداز باشد بر مبنای آخرین حق بیمه پرداختی به سازمان تامین اجتماعی محاسبه خواهد شد .

پندار سیستم

آخرین حق بیمه پرداختی * تعداد ماه مندرج در رای
➖ حالت دوم :
در صورتی که در زمان اجرای رای کارگر شاکی بیمه پرداز نباشد به صورت زیر برای هر ماه ادعای سابقه محاسبه خواهد شد
( یک حداکثر حقوق سال اجرای رای + دو حداقل حقوق سال اجرای رای ) /۳ * ۳۰٪
محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.