حسابان وب

دستورالعمل اجرایی بند و تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در خصوص پسماند ابلاغ شد

0 2,731
آکادمی محسن قاسمی

 دستورالعمل شماره ۵۱۶ مورخ ۷ /۶/ ١۴٠٠ موضوع دستورالعمل اجرایی بند و تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در خصوص پسماند ابلاغ شد.

فینتو

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.