حسابان وب

دستورالعمل اجرایی بند و تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در خصوص پسماند ابلاغ شد

0 639

هوفر

 دستورالعمل شماره ۵۱۶ مورخ ۷ /۶/ ١۴٠٠ موضوع دستورالعمل اجرایی بند و تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در خصوص پسماند ابلاغ شد.

حسابان وب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.