حسابان وب

دادنامه مبنی بر غیر قانونی بودن مطالبه مالیات ناشی از تراکنش های بانکی

0 6,831

حسابداراپ

 حتی پس از تایید بخشنامه ۱۶/ ۹۹/ ۲۰۰ مورخ ۳۱/ ۱/ ۱۳۹۹ ( نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی ) توسط رای مورخ ۱۷/ ۱۲/ ۱۳۹۹ هیات تخصصی دیوان عدالت اداری ، دادنامه مورخ ۱۶/ ۵/ ۱۴۰۰ شعبه سوم دیوان عدالت اداری مبنی بر غیر قانونی بودن مطالبه مالیات ناشی از تراکنش های بانکی ابلاغ شد.

محل تبلیغ شما

صرف تراکنش های بانکی، خود به خود سند و مدرکی مبنی بر درآمد نبوده و مشمول مالیات نیست.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.