نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۵۰۰۰/۱۴۰۰/۹۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۰(ارایه خدمات برقراری غیرحضوری مستمری بازماندگان و تعهدنامه غیرحضوری)

0 1,574

حسابداراپ

پیرو بخشنامه ۱۰۰۰/۹۵/۷۸۲۷ موضوع تلخیص وتجمیع بخشنامه های حوزه بازماندگان ، بخشنامه سازمان تامین اجتماعی در خصوص ارایه خدمات برقراری غیرحضوری مستمری بازماندگان و تعهدنامه غیرحضوری فرزندان اناث بازمانده صادر شد.

پندار سیستم

جهت دریافت متن کامل بخشنامه اینجا کلیک کنید

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.