نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۲۱۰/۱۴۰۰/۴۸ مورخ۱۴۰۰/۶/۲۸(شرایط علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هر سال مالی)

2 2,270

حسابداراپ

بخشنامه درخصوص ارسال دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۲۵ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال صورت جلسه های شماره ۳۸ – ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ و شماره ۴۱ – ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ شورای عالی مالیاتی طی نامه شماره ۲۱۰/۱۴۰۰/۴۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ توسط معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

به پیوست، دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۲۵ مورخ ۱۴۰۰۶/۳/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رأى آن هيأت به شرح ذیل مبنی بر ابطال صورت جلسه های شماره ۳۸-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ و شماره ۴۱-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ شورای عالی مالیاتی موضوع بخشنامه های شماره ۲۱۰٫۹۹/۱۲ مورخ ۱۳۹۰/۱/۲۶ و شماره ۲۳۰/۹۶/۱۵۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ،جهت اجراء ارسال می شود:

الف – براساس ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که: «علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هر سال مالی قبل از سررسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات عملکرد موجب تعلق جایزه ای معادل یک درصد مبلغ پرداختی به ازای هر ماه تا سررسید مقرر خواهد بود که از مالیات متعلق همان عملکرد کسر خواهد شد. پرداخت مالیات پس از آن موعد موجب تعلق جریمه ای معادل ۲/۵ مالیات به ازای هر ماه خواهدبود…» با توجه به اینکه حکم مقرر در این ماده ناظر بر مالیات عملکرد بوده و قابل تسری به مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری محل توسط اشخاص اعم ازحقیقی و حقوقی نیست، بنابراین مفاد بخشنامه شماره ۲۱۰/۹۹/۱۲ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۶ معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور و نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی مندرج در صورتجلسه شماره ۳۸-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ شورای مذکور که متضمن تسری حکم مقرر در ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری محل است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

پندار سیستم

ب- مستنبط از نظریات شماره ۷۳۵۷ مورخ ۱۳۶۱/۱۱/۲۷ ، شماره ۳۵۰۶ مورخ ۱۳۷۱/۵/۱۳ و شماره ۸۷/۳۰/۲۷۴۲۶ – ۱۳۸۷/۴/۴ شورای نگهبان این است که اصل بر عدم شمول مرور زمان است و با توجه به اینکه در حوزه مسائل مالیاتی نیز صرفا در ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقيم أعمال مرور زمان مالیاتی نسبت به مودیان مالیات بر درآمد پذیرفته شده، لذا اعمال این امر در سایر موارد از جمله مؤدیان مالیات بر انتقال حق واگذاری محل مبنای قانونی ندارد و از این رو حکم مقرر در بخشنامه شماره ۲۳۰/۹۶/۱۵۵ -۱۳۹۶/۱۱/۲۵ معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور و نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی به شرح مندرج در صورتجلسه شماره ۴۱-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ آن شورا که اعمال مرور زمان مالیاتی را نسبت به مالیات بر انتقال حق واگذاری محل مورد پذیرش قرار داده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

محمود علیزاده

محل تبلیغ شما

2 نظرات
  1. شریفی می گوید

    من سال ۹۵انتقال سند ملک تجاری مسکونی گرفته ام گواهی ماده ۱۸۷هم گرفته ام وتمام.حال میخام انتقال بدهم به خریدار جدید اداره مالیات به استناد بخشنامه جدید ۲۱۰/۱۴۰۰(۴۸مانع شده که سال ۹۲بدهی مالیات سرقفلی دارد ملک . واقعا این چه قانونی هست که ۶سال بعداز انتقال ثبتی سند این بحث پیش بیاید .اصلا چه ربطی دارد . واقعا غیرمنطقی است

  2. شریفی می گوید

    اگرهرروز قانون جدید صادرشود و ماقبلی خلاف اعلام شود مابایستی تااخرعمر جوابگوباشیم .بنظرم این بخشنامه نقص فاحش دارد چونکه عطف به ما سبق شده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.