نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۲۰۰/۱۴۰۰/۴۷ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۴(سود تفاوت نرخ تسعیر ارز مربوط به آن بخش از درآمد حاصل از صادرات)

0 2,303

حسابداراپ

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۱۵ – ۲۰۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ طی نامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۴۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

اعمال حکم بند (ب) ماده ۴۵ قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور صرفاً در خصوص سود تفاوت نرخ تسعیر ارز مربوط به آن بخش از درآمد حاصل از صادرات که با رعایت سایر مقررات مشمول مالیات به نرخ صفر، خواهد بود.

پندار سیستم

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.