در همین راستا، شهریور بورس نیز طلایی آغاز شد و رکوردهای جدیدی در بازار سهام به ثبت رسید. اما این روند تداوم چندانی نداشت و روز دوشنبه هفته گذشته، بیشترین افت درصدی شاخص‌کل از بهمن ماه ۹۹ رخ داد. در این میان، حقوقی‌ها با ثبت خالص خرید ۱۶۰۰‌میلیارد تومانی، رکورد جدیدی از خود به جا گذاشتند. به این ترتیب، دهه اول شهریورماه با انتقال حدود ۴/ ۲هزار میلیارد تومان نقدینگی به پرتفوی سهامداران عمده به پایان رسید. در این راستا کارشناسان بازار سرمایه معتقدند که اخیرا حقوقی‌ها در نقش‌های مختلف، از جمله بازارگردان‌، صندوق‌ سرمایه‌گذاری، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و همچنین سهامداران عمده حقوقی به‌اتفاق در جهت رشد بازار متحد شدند، به‌گونه‌ای که در زمان رشد بازار سهام، فروش‌های نامتعارف توسط حقوقی‌ها رخ نداد و برعکس در حمایت از سهام اقدام کردند.

از سوی دیگر، در زمان مازاد عرضه نیز، صف‌های خرید توسط حقوقی‌ها و سهامداران عمده تشکیل می‌شود.

به این ترتیب سهامداران در شرایط مثبت بازار به خرید اقدام کرده و هر زمان که بازار با ریزش مواجه می‌شود، اقدام به فروش می‌کنند. البته در این میان تاکید دارند که با توجه به وجود دامنه نوسان و تشدید هیجان، سهامداران حقوقی باید تلاش زیادی کنند تا نقص موجود را رفع کرده و تعادلی میان خرید و فروش سهام به وجود آورند. کارشناسان بازار همچنین به اهمیت نقش بازارگردان در بازار سهام اشاره و تاکید دارند که سهامدار حقوقی با شناخت کافی از سهم، صنعت و ارزش ذاتی و همچنین اشراف کامل به کلیت بازار، می‌تواند نقش مهمی در به تعادل رساندن سهم ایفا کند که این امر با بازارگردانی فعال این نهادهای مالی موفق خواهد بود.

هدیه لطفی