حسابان وب

ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۸-۲۰۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸

0 598

هوفر

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۸-۲۰۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ درباره شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی  طی نامه شماره ۲۱۰/۱۴۰۰/۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ توسط معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

حسابان وب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.