حسابان وب

نحوه وچگونگی استفاده ماموران مالیاتی از نسبت های سود /ضریب مالیاتی

0 1,208
آکادمی محسن قاسمی

نحوه وچگونگی استفاده ماموران مالیاتی از نسبت های سود /ضریب مالیاتی در نامه سازمان امورمالیاتی تشریح شد.

فینتو

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.