شغل «متصدي خدمات عمومي» در مجموعۀ مشاغل عمومي دستگاه‌هاي اجرايي اضافه شد

0 339

هوفر

به پيشنهاد سازمان اداري و استخدامي كشور و با موافقت شوراي توسعۀ مديريت و سرمايۀ انساني، شغل «متصدي خدمات عمومي» در مجموعۀ مشاغل عمومي دستگاه‌هاي اجرايي اضافه شد.

حسابان وب

به گزارش روابط‌عمومي سازمان اداري و استخدامي كشور، مهندس جمشيد انصاري طي بخشنامه‌اي به دستگاه­هاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري اعلام كرد؛ شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني در جلسه مورخ ۰۴‏‏/۰۵‏‏/۱۴۰۰ بنا به پيشنهاد معاونت سرمايه انساني سازمان اداري و استخدامي كشور و به استناد تبصره «۱» ماده (۷۰) و رديف­هاي «۱» و «۲» بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مديريت خدمات كشوري با اضافه‌كردن شغل «متصدي خدمات عمومي» در مجموعهۀ مشاغل عمومي دستگاه­هاي اجرايي كشور (موضوع بخشنامه شماره ۳۶۸۶۶۸ مورخ ۲۱‏/۰۷‏/۱۳۹۹) با توجه به تعريف، نمونه وظايف و مسئوليت­ها و شرايط تصدي اين شغل(ممهور به مهر شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني) براي تصدي مشمولان ذي­ربط موافقت كرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.