حسابان وب

تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی و نیز تمدید مهلت های رسیدگی سنوات قبل

0 4,165
آکادمی محسن قاسمی

تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع مواد  ۸۰ و ۱۱۰ و … قانون مالیات های مستقیم و نیز تمدید مهلت های رسیدگی سنوات قبل طی بخشنامه سازمان امورمالیاتی ابلاغ شد.

فینتو

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.