نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۲۳۰/۲۸۹۹۸ مورخ۱۴۰۰/۵/۲۳(نکات ضروری به منظور رفع ابهام در خصوص تعیین تکلیف اظهارنامه های عملکرد سال ۱۳۹۸)

0 2,634

حسابداراپ

نکات ضروری به منظور رفع ابهام در خصوص تعیین تکلیف اظهارنامه های عملکرد سال ۱۳۹۸ صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی در بخشنامه سازمان امورمالیاتی اعلام شد.

➖مودیانی که از شمول تعیین مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده ۱۰۰ خارج بوده اند.

پندار سیستم

➖مودیانی که اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات ارائه ننموده اند .
➖اظهارنامه هایی که نحوه انجام فرآیند حسابرسی آنان مشخص نشده است.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.