نرم افزارحسابداری صدگان

ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی درخصوص مرور زمان مالیاتی جرایم موضوع ماده ١۶٩مکرر

0 1,898

حسابداراپ

توضیح سایت تازه های حسابداری:

این بخشنامه ابطال شد.لطفا اینجا کلیک کنید.


صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در خصوص مرور زمان مالیاتی جرایم موضوع ماده ١۶٩ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ابلاغ شد.

 مهلت مرور زمان مالیاتی برای کلیه جرایم در ماده ١۶٩ قانون مالیاتهای مستقیم پنج سال از تاریخ سر رسید پرداخت مالیات عملکرد سال مورد رسیدگی میباشد.

پندار سیستم

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.