حسابان وب

نامه شماره ۲۳۵/۱۷۵۲۹ مورخ۱۴۰۰/۳/۳۰(رفع ابهام در خصوص مهلت تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات سکه)

0 857

هوفر

 ابهام مهلت تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی در سال ۱۳۹۹ طی نامه مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی رفع شد.

حسابان وب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.