نرم افزارحسابداری صدگان

نامه شماره ۲۳۵/۱۷۵۲۹ مورخ۱۴۰۰/۳/۳۰(رفع ابهام در خصوص مهلت تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات سکه)

0 2,090

حسابداراپ

 ابهام مهلت تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی در سال ۱۳۹۹ طی نامه مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی رفع شد.

پندار سیستم

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.