حسابان وب

حساب های بانکی مهمترین دلیل برای اندازه گیری فعالیت شغلی مودیان مالیاتی 

0 662
آکادمی محسن قاسمی

همه ی حساب های متصل به شاپرک به عنوان حساب فروش تلقی شده و همه ی وجوه واریزی به این حساب ها به عنوان درآمد صاحب حساب در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور خواهد شد.

برای سال ۱۴۰۰ و در راستای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ، این امر در قانون بودجه مورد حکم قرار گرفته است.

فینتو

وجوهی که مربوط به فعالیت شغلی تان نیست را به این نوع حساب ها واریز نکنید … مثل وجوه دریافتی ناشی از فروش ملک … یا فروش خودرو و یا از این قبیل
حتی حساب هایی هم که به شاپرک متصل نیستند هم با توجه به تعداد تراکنش و یا میزان وجوه واریزی به عنوان حساب فروش تلقی میشود ، یعنی این واریزی ها هم ، درآمد مودی ( صاحب حساب ) بوده و قابل بررسی از حیث مالیاتی، البته برای این بخش مقرر است سقف یا تعداد تراکنش را شورای پول و اعتبار تعیین کند
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.