حسابان وب

بخشنامه ۲۱۰/۱۴۰۰/۲۶ مورخ۱۴۰۰/۴/۱(ابلاغ فهرست مشاغل و کسب و کارهای به شدت آسیب دیده ازکرونا مشمول حمایت های اقتصادی سال ۱۴۰۰

0 1,760
آکادمی محسن قاسمی

سازمان امورمالیاتی پیرو بخشنامه ۲۰۰/۱۴۰۰/۱۹ ،  فهرست مشاغل و کسب و کارهای به شدت آسیب دیده ازکرونا مشمول حمایت های اقتصادی سال ۱۴۰۰ را ابلاغ کرد.

فینتو

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.