حسابان وب

بخشنامه ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۱۴ مورخ۱۴۰۰/۴/۲۶(رسیدگی مجدد و رفع اختلاف موضوع ماده ۲۳۸ قانون مالیاتها و ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده)

0 2,249
آکادمی محسن قاسمی

 ثبت اقدامات مربوط به رسیدگی مجدد و رفع اختلاف موضوع ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده در مواردی که رسیدگی مجدد یا رفع اختلاف در مواعید مقرر انجام لکن نتایج آن در مواعید مقرر در سامانه ها منعکس نشده است.

چنانچه رسیدگی مجدد و رفع اختلاف در مواعد مقرر فوق ( ۳۰ و یا ۲۰ روز ) انجام شده باشد ، صرف عدم ثبت رفع اختلاف انجام شده در موعد مقرر و عدم ثبت آن در همین زمان در سامانه موجبی برای مختومه نبودن آن نبوده و با تهیه گزارش سیستمی … به عنوان رفع اختلاف در موعد مقرر در سامانه منعکس گردد.

فینتو

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.