حسابان وب

بخشنامه ۱۰۰۰/۱۴۰۰/۱۷۸۵مورخ۱۴۰۰/۳/۵(حق بیمه فعالیتهای مربوط به مطبوعات و رسانه مکتوب و برخط)

0 635

هوفر

شرایط شمول و عدم شمول حق بیمه فعالیتهای مربوط به مطبوعات و رسانه مکتوب و برخط توسط سازمان تامین اجتماعی اعلام شد.

حسابان وب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.