حسابان وب

نامه شماره ۲۰۵/۱۱۳۵۵ مورخ۱۴۰۰/۳/۲(چگونگی اعمال حد آستانه رسیدگی به تراکنش های بانکی سال ۱۳۹۴)

0 3,234

حسابداراپ

نامه شماره ۱۱۳۵۵ مورخ ۲/ ۳/ ۱۴۰۰ مدیرکل دفتر بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی در خصوص ؛چگونگی اعمال حد آستانه رسیدگی به تراکنش های بانکی سال ۱۳۹۴ موضوع بند ۱ ابلاغیه مورخ ۵/ ۲/ ۱۴۰۰ معاون درآمدهای مالیاتی منتشر شد.
این توضیحات پیرو بخشنامه ۲۳۰/۵۲۳۲ مورخ ۱۴۰۰/۲/۵ صادر شده است.

 

فینتو

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.