حسابان وب

نامه شماره ۶۲۱۲/۱۹۷۵ مورخ۱۴۰۰/۳/۲۷(معافیت بن و حق اولاد و حق خواربار و …)

0 27,398
آکادمی محسن قاسمی

توضیح سایت تازه های حسابداری:
پاسخ به استعلام سازمان امور مالیاتی در خصوص معافیت کمک هزینه های رفاهی را اینجا ببینید.

باتوجه به بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۵۸ مورخ ۹۹/۸/۱۴ ، نظر دفتر امورحسابرسی مالیاتی درخصوص معافیت بن و حق اولاد و حق خواربار و … بدین شرح می باشد:

فینتو

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.