حسابان وب

نامه شماره ۲۳۵/۱۱۳۰۶ مورخ۱۴۰۰/۳/۱(مهلت ایفای تعهدات ارزی استفاده از معافیت مالیاتی و استرداد مالیات ارزش افزوده)

0 916
آکادمی محسن قاسمی

مهلت ایفای تعهدات ارزی بمنظوراستفاده از معافیت مالیاتی و استرداد مالیات ارزش افزوده توسط سازمان اممورمالیاتی اعلام شد.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.