حسابان وب

تصویب نامه ۲۲۶۹۴/ت۵۸۷۴۶ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۹(نحوه دریافت همه یا بخشی از اجاره بهای اماکن مورد اجاره به بخش خصوصی تا پایان سال ۱۴۰۰)

0 2,588
آکادمی محسن قاسمی

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ هیات وزیران درخصوص “نحوه دریافت همه یا بخشی از اجاره بهای اماکن مورد اجاره به بخش خصوصی تا پایان سال ۱۴۰۰” طی نامه شماره ۲۲۶۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

فینتو

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.