حسابان وب

تجدید ضمنی قراردادکار موقت

0 1,149
آکادمی محسن قاسمی

در کارگاهی که فعالیت آن جنبه مستمر دارد وقتی  مدت قرارداد کار موقت منقضی می شود و کارفرما با وی قرارداد موقت دیگری منعقد نمی کند ،ادامه کار کارگر در کارگاه پس از انقضای مدت قرارداد کار به منزله تجدید ضمنی قرار داد ،معادل مدت قرارداد کار قبلی خواهد بود.

فینتو

بدیهی است چنانچه کارگر پس از سپری شدن مدت زمان معادل قرارداد قبلی نیز کماکان در واحد مربوط ادامه کار دهد در این صورت قرارداد وی با کارفرما از نوع قرارداد کار دایم محسوب می شود.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.