حسابان وب

بخشنامه ۲۷۰/۱۴۲۳۸ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۲(دستورالعمل فناوری دریافت بر خط اظهارنامه الکترونیکی اشخاص حقیقی)

0 1,616
آکادمی محسن قاسمی

سازمان امورمالیاتی ، دستورالعمل فناوری دریافت بر خط اظهارنامه الکترونیکی اشخاص حقیقی ( صاحبان مشاغل ) راابلاغ کرد.

فینتو

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.