حسابان وب

بخشنامه ۲۳۰/۸۰۴۳ مورخ۱۴۰۰/۲/۱۹(آخرین مهلت زمانی حسابرسی مالیاتی)

0 952
آکادمی محسن قاسمی

 آخرین مهلت زمانی حسابرسی مالیاتی پرونده های مالیاتی عملکرد سال ١٣٩۴ صاحبان مشاغل توسط سازمان امور مالیاتی اعلام شد.

فینتو

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.