نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۲۰۰/۱۵۱۶۱ مورخ۱۴۰۰/۳/۱۸(افزایش نصاب فروش کالا و خدمات برای عملکرد سال ۱۳۹۹)

0 5,254

حسابداراپ

نصاب فروش کالا و خدمات موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال ۱۳۹۹ با عنایت به مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا افزایش یافت.
باتوجه به بخشنامه مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۹ و تعیین ۱۰.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به عنوان سقف فروش و خدمات ،این مبلغ  به ۱۶.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال افزایش یافت.

موضوع: افزایش نصاب فروش کالا و خدمات موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ برای عملکرد سال ۱۳۹۹با عنایت به مصوبه شماره (۲) هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا

پیرو دستورالعمل های شماره۲۰۰/۱۴۰۰/۵۰۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ و۲۰۰/۱۴۰۰/۵۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ ، با عنایت به مفادجزء (۲) بند (الف) مصوبه شماره (۲) هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مبنی بر افزایش یک و نیم برابری حکم مقرردربند(ع) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، موارد ذیل را مقرر می دارد:

پندار سیستم

۱- عبارت “سی برابر ” مندرج در بند (۱) دستورالعمل ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۱۱ به عبارت “چهل وپنج برابر” افزایش یافته، لذا سقف تعیین شده به عنوان حداکثر فروش کالا و خدمات مؤدیان موضوع تبصره ماده (۱۰۰) اصلاحی مصوب۱۳۹۴/۰۴/۳۱قانون مالیاتهای مستقیم دربندهای (۱)،(۲)، (۵) و(۶) دستورالعمل یاد شده، از مبلغ ده میلیارد و هشتصد میلیون(۱۰۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به مبلغ شانزده میلیارد و دویست میلیون (۱۶.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال افزایش می یابد

۲. تعدادیکصد و پنج (۱۰۵) قطعه سکه درج شده در بندهای (۱)، (۲) و(۴) و (۳)دستورالعمل شماره۲۰۰/۱۴۰۰/۵۰۴مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸به يكصد و پنجاه و پنج (۱۵۵) قطعه سکه افزایش می یابد.

ضمنا آن دسته از اشخاص حقیقی که در سال ۱۳۹۹ نسبت به دریافت بیش از (۱۵۵) قطعه سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نموده اند، مشمول مفاد دستورالعمل شماره۲۰۰/۱۴۰۰/۵۰۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ نبوده و مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و حسب مورد پرداخت مالیات متعلق در موعد مقرر می باشند.

امید علی پارسا

 

 

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.